Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

Архіви рубрики ‘Клуб “Калейдоскоп” (ІКТ)’

postheadericon Створюємо мультимедійну презентацію: крок за кроком (анімація зображення на слайдах) .Помилки при створенні презентацій.

Сьогодні ми з вами попрацюємо над помилками, які ми допускаємо у створенні презентації та згадаємо, як же створюються анімовані слайди.

Хочу вам нагадати , що презентація  складається із набору слайдів, які можуть бути зведені у три групи:

 • титульний слайд;
 • слайди з інформацією;
 • завершальний слайд

Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах використовують анімаційні ефекти, які створюють або засобами панелі інструментів «Ефекти анімації», або за допомогою відповідної команди з меню «Показ слайдів». Перед застосуванням ефекту об’єкт треба вибрати. Одні ефекти застосовують лише до текстових кадрів, наприклад: дру­карська машинка, лазерний ефект, вкидування, зворотна послідовність літер тощо, інші — до різних об’єктів: в’їзд, політ, камера, спалах, вкидування, розчинення, виліт згори, справа, зліва, знизу, з центру-назовні тощо. Щоб домогтися найкращого результату, анімацію об’єктів налаштовують командою «Налаштовування анімації». Тут можна задати: 1) додатковий ефект руху об’єкта; 2) звук, що супро­воджує анімацію; 3) спосіб появи тексту: літера за літерою, слово за словом, абзац за абзацом, увесь текст відразу. Звуки можуть бути такими: оплески, барабан, овації, вибух, постріл, дзвіночки, друкар­ська машинка, скрегіт гальм, інший звук (з деякого звукового файлу). Можна задати дію, яка відбудеться після анімації: поміняти колір,заховати об’єкт тощо. На закладці «Час» зазначають коли відбудеться аніма­ція: відразу (автоматич­но), після клацання ми­шею чи через декілька секунд. У вікні «Порядок анімації» задають послідов­ність появи на слайді об’єктів, до яких засто­совують анімацію.

Розробку анімації доцільно проводити з розрахунком наступних рекомендацій:

 • об’єкти, що рухаються не повинні перетинати об’єкти, які виведені на екран раніше;
 • надавати перевагу використанню руху із середньою швидкістю, оскільки повільне переміщення втомлює, а швидке — не дозволяє розрізняти деталі переміщення;
 • при організації виводу тексту  – текст виводити по блоках, по рядках, по словам; вивід тексту по буквам можна застосовувати тільки для короткого тексту,наприклад, заголовку.
 • слід надавати превагу виводу об’єктів слайду в такій послідовності: заголовок, ілюстрація, текст; виключення складають побудова ілюстрацій по елементам, в цьому випадку текст, який пояснює елемент, може з’являтися раніше самого елемента;
 • анімаційні перетворення часто супроводжуються звуковими ефектами, які потрібно робити  після настройки анімації (команди: Показ слайдов — настройка анимации); звукові ефекти не повинні бути різкими, голосними, найбільш вживаними є ефекти: аплодисменти, камера, колокольчики та інші.

 

Типові помилки у презентаціях

Аналізуючи реакцію дітей на створені нами презентації, особливості їх сприймання й освітній ефект від використання цього засобу, ми виокремили типові помилки, яких припускається педагог.

 • Доцільно робити презентації невеликими та виважено добирати зображення: не ставити малюнки там, де відповідний предмет або явище можна показати дітям «наживо».
 • Педагог створює презентацію для дітей , а не для себе, тому багато текстової інформації на слайдах бути не повинно: допускається не більше одного – двох невеликих речень – підказок для педагога під час заняття.
 • Якщо треба детальніше роздивитися тварину, на слайді має бути одне велике фото з зображенням тварини крупним планом. Недоречно давати панорамні фотографії з великою кількістю різних тварин і дрібним нерозбірливим текстом, який дошкільнята не можуть прочитати.
 • На одному слайді доречно поєднувати зображення одного стилю, тим паче коли малятам пропонують порівняти об`єкти чи явища.
 • Не варто переобтяжувати слайди великою кількістю предметних зображень: діти можуть одночасно сприймати 5-7.

Слід пам’ятати, що пасивне поверхневе розглядання дітьми слайдів не дасть позитивних результатів – ні навчальних , ні виховних.

Вимоги до навчальної презентації:

*Час перегляду не має перевищувати 15 хв.

* Кількість слайдів в одній презентації для дітей:

Мол гр -5-6

Сер гр.-8-9

Старш  гр -12-15

*зміст матеріалу повинен відповідати віковим особливостям дітей

*Один слайд демонструється малятам упродовж 5-10 с., а інші, особливо багатошарові, можна розглядати по кілька хвилин.

*Неприпустиме перенасичення слайдів різноманітними переходами, анімованими картинками – це негативно впливає на сприйняття інформації дітьми. Кожне використання анімації повинно бути виправданим.

postheadericon Тема: Створюємо мультимедійну презентацію крок за кроком ( вставка фігури, діаграми, таблиці, малюнка та кліпа)  

 

Сьогодні  ми продовжимо працювати над створенням та вдосконаленням  презентацій в програмі Microsoft Office PowerPoint, яка входить до складу інтегрованого пакета MS Office.

 1. Інформаційний блок .

Сьогодні ми з вами повторимо знання з минулих рокув роботи клубу та закріпимо вміння додавати до презентації діаграми, таблиці , відео, звук.

З досвіду ви вже знаєте, що на слайді може міститись текст, графічні зображення, відеоролик, анімація, та ін. Управління показом слайдів може відбуватися вручну, тобто за допомогою клавіатури або миші, або автоматично, коли слайди перемикаються самі через певний проміжок часу. (показ на слайдах)

Слайди, підготовлені за допомогою РоwегРоіnt, можна демонструвати в певній послідовності, задавати час переходу від одного слайда до іншого.

Иснує звичайний режим перегляду слайдів .  Цей режим використовується для створення та редагування поточного слайда.

Є також режим сортувальник слайдів.  Призначення цього режиму відповідає назві. В робочій області програми відображуються всі слайди в зменшеному вигляді. Режим Сортувальника слайдівдозволяє:

–  переглядати послідовність у якій розташовані слайди;

–  міняти порядок розташування, а отже і демонстрації слайдів;

–  видаляти слайди;

–  створювати нові слайди;

– переходити до роботи з певним слайдом (для цього на ньому достатньо виконати подвійне натискання лівою кнопкою миші).

Створені у РоwеrРоіnt презентації можна демонструвати за допомогою монітора (для невеликого кола осіб) або на екрані (інтерактивній дошці) за допомогою мультимедійного проектора. Презентацію також можна представляти в роздрукованому вигляді.( коли ви роздруковуєте слайди та вставляєте в файли, чи ламінуєте)

Презентація ( яку створює педагог) за призначенням може бути:

–проблемною – вступ до теми;

– інформативною: інструкції, приклади для дітей, консультування.

– діагностичною, контролюючою: використовується для перевірки знань, самооцінювання наприкінці вивчення теми, заняття.

У презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) хорошої якості зображення. Поганою вважається презентація, що довго завантажується, тому що має великий розмір.

При підготовці слайдів в обов’язковому порядку необхідно дотримуватися прийнятих правила орфографії, пунктуації, скорочень і правил оформлення тексту (відсутність точки в заголовках тощо).

Форма представлення даних повинна відповідати рівню знань слухачів. Хочу зазначити, що у презентаціях для дітей дошкільного віку і початкової школи точка в заголовках ставиться.

РОЗТАШУВАННЯ ДАНИХ НА СЛАЙДІ

Простіше зчитувати дані, розташовані горизонтально, а не вертикально. Найбільш важливі дані повинні розташовуватися в центрі екрана. Форматувати текст необхідно за шириною.

Не допускати “рваних” країв тексту.

Примітка: Рівень запам’ятовування даних залежить від її розташування на екрані.

У лівому верхньому кутку слайда розташовуються найважливіші дані.

ШРИФТ

Текст повинен бути добре видним.

Розмір шрифту не повинен бути дрібним. Найбільш “дрібний” для презентації – шрифт 22 пт. Відмовтеся від курсиву. Краще правило використання курсиву – уникати його взагалі, оскільки він, як правило, лише ускладнює читання, уповільнює швидкість сприйняття.

Дослідники прийшли до висновку, що вибір правильного шрифту сприяє збереженню гостроти зору! Крім того, правильно вибраний шрифт захистить від синдрому комп’ютерного зору.

Отже, краще використовувати для презентацій шрифти без зарубок (їх легше читати): Arial, Verdana.

Більше “повітря” між рядків – міжрядковий інтервал полуторний.

Примітка. Бажано встановлювати єдиний стиль шрифту для всієї презентації.

Перевантаженості текстом – найбільш розповсюджене неподобство. Текст може бути тільки тезовим, якщо презентація – лекція. Захаращення текстом призводить до враження, що доповідач сам погано володіє матеріалом і йому потрібна підказка на екрані, щоб не забути щось істотне. Саме такої думки будуть про Вас слухачі. Навіть якщо тексту мало, але в якийсь момент він повторює мовлення доповідача (навіть якщо доповідач стоїть спиною до екрану), слухачі у своїй безпосередності відстежуватимуть Ваше мовлення на предмет відмінностей від тексту.

Отже, необхідно дотримуватися неухильно правила: кількість тексту в презентаціях повинна становити 35%. Увесь непотрібний текст слід залишити або для усного виступу, або замінити його ілюстративним матеріалом: графіками, картинками тощо.

Якщо хочете привернути увагу до даних, використовуйте: малюнки, діаграми, схеми. Тільки не забувати про те, що на моніторі колір може бути яскравим а на екрані- не відповідатиме очікуванню. Тому слід перевірити вашу презентацію перед демонстрацією на єкран.

ВСТАВКА ВІДЕО та звуку

Відео краще вставляти в форматі wmf або mpg. Уникайте формату avi і mov. Перекодувати відео в потрібний формат можна будь-яким відеоконвертором. Обов’язково копіюйте в папку з презентацією відеоролики, тому що вони на відміну від картинок не впроваджуються.

Для вставки анімації, відеофільму чи звуку найпростіше скористатися відповідними інструментами вкладки Вставка групи Мультимедиа.

Музика повинна бути ненав’язлива. І її вибір повинен бути виправданий. Так само ви загружаєте її в папку де у вас є вже ваша презентація та відео ролик. Задаєте звучання, як воно буде лунати  чи тільки коли переглядають цей слайд, чи на протязі всієї презентації.

ВСТАВКА ТАБЛИЦЬ І ДІАГРАМ

Для спрощення пошуку і аналізу даних її досить часто подають у вигляді таблиць. І хоча до презентації можна вставити таблиці, створені за допомогою інших додатків Microsoft Office, PowerPoint має власні засоби для створення, редагування та форматування таблиць.

Вставка таблиці 

Створити таблицю на слайді можна одним зі способів, поданих нижче.

 1. За допомогою макету слайду, що містить рамку таблиці:
 • виділіть слайд (створити новий);
 • виберіть макет слайда, що містить рамку для вставки об’єктів (вкладка Главная? Макет);
 • натисніть на значку   (Додати таблицю);
 • в діалоговому вікні Вставка таблицывведіть потрібну кількість рядків і стовпчиків.
 • натисніть  кнопку  ;
 • на слайді з’явиться стандартна таблиця з відповідною кількістю рядків і стовпчиків.
 1. За допомогою інструменту Вставка таблицы:
 • натисніть на кнопці   вкладки Вставка;
 • на  схемі  таблиці,  що  з’явиться,  виділіть  необхідну
 • кількість рядків і стовпців та натисніть лівою кнопкою миші;
 • на слайді з’явиться стандартна таблиця з заданою кількістю рядків і стовпчиків.
 1. Таблицю довільної структури можна накреслити за допомогою інструменту (Вкладка Вставка ? Таблица ??  ).

Додавання діаграм 

Для візуалізації табличних даних зручно використовувати діаграми. Для їх створення у PowerPoint передбачено декілька способів.

 1. За допомогою макету слайду, що містить рамку діаграми:
 • виберіть  макет  слайда,  що  містить  рамку  для  вставки об’єктів  (вкладка  ГлавнаяМакет    виберіть потрібний макет слайда);
 • натиснути на значку   (Вставлення діаграми);
 • з’явиться діалогове вікно Вставка диаграмы;
 • виберіть потрібний тип діаграми ;
 • натисніть на кнопці  ;
 • відкриється вікно Microsoft Excelз таблицею для введення даних;
 • далі потрібно змінити таблицю відповідно до конкретних потреб (зміни в таблиці відразу будуть відображатись і в діаграмі);
 • після   внесення   необхідних   змін,   закрити   вікно Microsoft Excel з таблицею;
 • на слайді залишиться діаграма, що відповідає введеним даним;
 • для повторного редагування діаграми слід виділити діаграму і скористатись інструментами вкладки Конструктор (знаряддя для діаграм).
 1. За допомогою інструменту  (вкладка Вставка).

ВСТАВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ SMARTART

Вкладка Вставка містить інструмент   для вставлення графічних об’єктів SmartArt. Під час створення графічного об’єкта SmartArt користувач обирає його тип (СписокПроцесЦиклСтруктураЗв’язок,Матриця абоПіраміда). Існує кілька макетів кожного типу. Після вибору макет графічного об’єкта SmartArt можна змінити. Більшість кольорів, стилів, ефектів та інших параметрів форматування тексту та іншого вмісту буде автоматично перенесено в новий макет.

Після вибору макета користувач має можливість додати до фігур потрібний текст, змінити кількість фігур (збільшити чи зменшити), обрати інший макет, стиль об’єкта за допомогою інструментів, що містяться на вкладці

Работа с рисунками SmartArt.

Щоб вставити об’єкт SmartArt, виконайте такі дії:

 • На вкладці Вставкау групі Иллюстрации виберіть
 • За допомогою діалогового вікна Выбор рисункаSmartArt виберіть потрібний тип і макет об’єкта.
 • Натисніть на кнопку ОК. На слайді з’явиться обраний об’єкт.
 • Для введення тексту виконайте одну з таких дій:

o    натисніть на фігурі об’єкта SmartArt і введіть текст;

o    натисніть напис [Текст] в області тексту та введіть або вставте з буфера обміну потрібний текст.

Отримати додаткові відомості щодо роботи з об’єктами можна, скориставшись довідковою системою Microsoft Office Power Point.

ВИКОРИСТАННЯ АВТОФІГУР.

Для побудови автофігури (еліпса, прямокутника, скругленого прямокутника, паралелограма тощо) виконайте такі дії:

 • натисніть на кнопці   (фігури) вкладки Вставка;
 • оберіть інструмент для побудови потрібної автофігури, натиснувши на відповідній кнопці, наприклад, для побудови еліпса потрібно обрати інструмент Овал, натиснувши на кнопці  ;
 • побудуйте автофігуру, виконавши протягування миші;
 • відформатуйте побудовану фігуру, скориставшись засобами вкладки Средства рисования Формат.

Щоб до автофігури додати текст, виконайте такі дії:

 • натисніть правою кнопкою на побудованій фігурі;
 • оберіть пункт меню   Изменить текст;
 • введіть з клавіатури потрібний текст;
 • відформатуйте, за потреби, введений текст.

Зауваження. Для повторного редагування тексту, викличте контекстне меню автофігури та знов оберіть пункт   Изменить текст.

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОЇ КНОПКИ МИШІ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ ПОБУДОВАНИХ АВТОФІГУР

Щоб створити точну копію побудованої автофігури, потрібно:

 • навести курсор миші на шукану автофігуру таким чином, щоб з’явився значок  ;
 • виконайте переміщення фігури, утримуючи натиснутою клавішу <Ctrl>;

Утримування натиснутою клавіші <Shift> дозволяє переміщати фігуру лише по горизонталі чи по вертикалі.

На слайді з’явиться копія потрібної фігури.

ПОБУДОВА ЛІНІЙ ТА СТРІЛОК

Щоб побудувати лінію, виконайте послідовність дій:

 • натисніть на кнопці   (фігури) вкладки Вставка;
 • оберіть інструмент  ;
 • для побудови лінії виконайте протягування миші (утримування натиснутою клавіші <Shift> дозволяє побудувати лінію під кутом з кроком 15?);
 • за допомогою засобів вкладки Средства рисования? Формат виконайте форматування побудованої лінії.

Для побудови стрілок виконайте такі дії:

 • натисніть на кнопці  ;
 • побудуйте стрілку, виконавши протягування миші.

ФОРМАТ АВТОФІГУР

Щоб змінити зовнішній вигляд автофігури (кольори заливки, товщину та кольори ліній, розміри), положення, надати об’ємного вигляду тощо, потрібно виділити шукану автофігуру, а потім скористатися одним із засобів вкладки Средства рисования ? Формат, яка з’являється при виділенні автофігури, або викликати діалогове вікно «Формат фигуры…» (викликавши контекстне меню та обравши пункт  ), та змінити, за його допомогою, відповідні параметри автофігури.

ГРУПУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ 

Щоб мати можливість працювати з групою об’єктів як з єдиним цілим, об’єднайте створені об’єкти, виконавши операцію групування.

 1. Виділіть побудовані об’єкти. Для цього:

утримуючи кнопку <Ctrl> натисніть лівою кнопкою на потрібні об’єкти.

 1. Щоб згрупувати виділені об’єкти, виконайте такі дії:
 • натисніть на кнопці   (упорядкувати);
 • у   списку,   що   відкриється,   оберіть   пункт    Группировать.

ВИКОРИСТАННЯ БУФЕРА ОБМІНУ ДЛЯ ВСТАВКИ МАЛЮНКІВ

Щоб вставити на слайд малюнок, що міститься в інших файлах (документах Word, веб-сторінках, на слайді другої презентації тощо), можна використати буфер обміну.  Ми вже вчилися робити на минулих заняттях. Сьогодні хочу показати. Як вставити в геометричну фігуру фотографію чи малюнок з компютера. ( показ – створення зображення фігури, бажано пропорційної до фото прямокутник чи овал вертикальний чи горизонтальний.( показ)

postheadericon «Використання ІКТ в навчальній діяльності»

Мета:

 • продовжити розвивати та удосконалювати у відвідувачів систему знань, умінь та навичок використання ІКТ в роботі з дітьми,
 • навчити створювати таблиці, блоки, схеми в режимі роботи SMARTART програми Power Point;
 • розвивати активність, бажання наслідувати передовий педагогічний досвід.

Створення таблиць, схем, блоків в режимі роботи SMARTART програми Power Point

 • Створення малюнка SmartArt.
 • Малюнки Smart Art використовують для унаочнення даних, їх можна швидко і легко створити на основі різних макетів, щоб ефективно донести повідомлення або ідею.
 • Загальні відомості по створенню малюнків SmartArt.
 • Створити якісно оформлені ілюстрації не так просто, особливо якщо користувач не є професійним дизайнером і не може дозволити собі найняти такого фахівця. При роботі в попередніх версіях Microsoft Office замість того, щоб зосередиться безпосередньо на змісті документа, багато часу йшло на те, щоб зробити фігури одного розміру і вирівняти їх, підігнати текст і відформатувати фігури вручну для відповідності загальному стилю документа. Нова функція випуску 2007 Office – малюнки SmartArt, а також інші засоби, наприклад, теми, дозволяють створити ілюстрації професійної якості декількома клацаннями миші.
 • Малюнки SmartArt можна створювати в програмах Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007. Незважаючи на те, що в інших програмах випуску 2007 Office створювати малюнки SmartArt не можна , їх можна скопіювати і вставити через буфер обміну в ці програми як зображення.
 • - Рекомендації використання таблиць, малюнків SmartArt ви можете знайти в буклетах.
 • -Хочу наголосити, що в програмі SmartArt ви не самі малюєте блоки, а використовуєте вже готові. Які вам пропонує програма. Відкриємо програму Power Point, вгорі на вкладці знаходимо SmartArt, натискаємо.Давайте переглянемо всі таблиці, схеми які пропонує нам програма.( передивляємося стрілка вниз). А можна переглянути по категоріям.( цикл, список , зв’язок, піраміда та ін.)
 • Наприклад, візьмемо піраміду. Вводимо там де у нас « текст» вводимо наш текст. Наприклад « Перший», « Другий», «Третій». На горі піраміди у нас трохи напис не вміщується . Зменшити його ми можемо зменшуючи шрифт. Програма дає нам можливість навіть змінити колір в залежності від кольору вашої презентації.
 • Також розглянемо «Цикл» . Розміщуємо в презентації. Так само підписуємо в шаблоні де текст свій текст, змінюєте колір циклу. Також можна змінити напрямок стрілочок у різні сторони.
 • Об’єкти програми можуть бути анімованими. Для цього треба перейти на вкладку «Анімація». Завдання анімації для об’єктів стандартні, як для тексту та картинок.

     Практичний блок . Читати далі »

postheadericon Використання ІКТ на різних етапах роботи вихователя

Перспективний план роботи ІКТ.

1. “Нові можливості програми Power Point.

Мета: навчити педагогів новим можливостям застосування цієї програми, створювати ефект “картинка в картинці” та малюнок в 3Д, вчити застосовувати отримані знання в роботі вихователя, розвивати творчу активність, наполеглевість, удосконалювати навички та вміння педагогів працювати з комп’ютерними програмами.

2. Робота з програмою Power Point. Можливості Smart art.

Мета: продовжувати навчати педагогів працювати в програмі Power Poin. Навчати створювати таблиці, блоки, схеми в режимі роботи Smart art, розвивати активність, бажання працювати та використовувати набуті знання.

3. Відкрите інтернет – спілкування засідання з участю батьків.

Мета: Продовжувати навчати педагогів спілкуванню в мережі інтернет, надавати консультації в онлайн режимі батькам, закріпити вміння спілкуватися через екран дотримуючись правил спілкування, розвивати професіоналізм

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки