Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

Архіви рубрики ‘Правознайко’

postheadericon Сімейний кодекс України (вступив у силу з 01 січня 2004 року)

батьківствоСімейний кодекс України
(вступив у силу з 01 січня 2004 року)

Стаття 141.
Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини
Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Стаття 152.
Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
Право дитини на належне батьківське виховання забепечується системою державного контролю, що встановлена законом.
Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

Стаття 155.
Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків
Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків може ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

postheadericon Договір про співробітництво.

Дошкільний навчальний заклад ясла – садок №5 

комбінованого типу „Золота рибка”

Договір про співробітництво.

                                                 М. Первомайськ

 

ДНЗ    ясла-садок     №5        комбінованого   типу     „Золота рибка”

м. Первомакйська у особі завідувача Маслової Л.І., що діє на підставі Законів „Про освіту”, „Про дошкільну освіту” та Статуту установи, з одного боку , та батьків дитини з другого боку, домовились про наступне.

  1. 1.     ДНЗ №5 та батьки:

1.1.         Предметом цього договору є спільна діяльність по організації виховання та утримання дитини в установі.

1.2.         Спільна діяльність проводиться сторонами згідно  з даним договором.

  1. 2.     Взаємні зобов’язання сторін.

ДНЗ №5 зобов’язується:

2.1.         Працювати над виконанням завдання дошкільної освіти, а саме:

  • Зберігати та зміцнювати фізичне, психічне та духовне здоровיя дитини;
  • Виховувати у дітей любов до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення і довкілля;
  • Формувати особистість дитини, сприяти розвитку її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  • Виконувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, забезпечувати соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;
  • Здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї.

2.2.         Забезпечувати вихованців якісним гарячим триразовим харчуванням.

2.3.         Дотримуватись установленого режиму дня згідно з санітарними правилами та графіком роботи установи.

2.4.         Забезпечувати у разі необхідності роботу чергової групи

 

3. Батьки зобов’язуються:

3.1. Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти в ДНЗ №5 відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм навчання та виховання дитини.

3.2. Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля.

3.3. Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей.

3.4. Поважати гідність дитини.

3.5. Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

3.6. Вчасно, до 10 числа кожного місяця, забезпечувати оплату за харчування дитини в установі.

3.7. У зв’язку з недостатнім бюджетним фінансуванням:

3.7.1. Забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти: придбання посібників, іграшок, канцтоварів.

3.7.2. Забезпечувати умови для виконання культурно-гігієнічних вимог утримання приміщення ДНЗ №5 : своєчасно забезпечувати миючими засобами згідно з нормами, виконувати ремонтні роботи та інш.

3.7.3. Брати участь у зміцненні матеріальної бази закладу.

3.7.4. При зарахуванні дитини до ДНЗ №5 надати матеріальну допомогу залежно від фінансової спроможності сімיї.

3.7.5. У разі пропущення дитиною закладу протягом 10 днів без поважної причини, дитина автоматично виключається із списків закладу.

3.7.6. Не допускати порушень режиму установи, запізнень.

3.7.7. Своєчасно повідомляти до закладу у разі хвороби дитини.

3.7.8. Забороняється забирати дітей із закладу неповнолітнім.

4.Термін дії договору.

4.1.Договір діє з моменту підписання.

5. Інші умови.

5.1. Заклад не несе відповідальності за коштовні речі, а саме золоті ланцюжки, сережки тощо.

5.2. При невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків за договором однією із сторін друга сторона вправі розірвати справжній договір. У цьому випадку сторони повинні попередити одне одного письмово за два тижні про розірвання договору.

postheadericon

Методичне забезпечення дошкільної освіти

1.    Базовий компонент дошкільної освіти в Україні”, 1999

2.    “Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні”, 2003

3.    Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 94 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

4.    Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008

5.    «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1111.

6.    «Дитина в дошкільні роки», програма розвитку дітей, рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу 08.12.2010 №1/11-11178)

7.     «Дитина», програма розвитку дітей, рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу 08.12.2010 №1/11-11177)

8.    Перелік навчальної літератури, рекомендованої до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 н.р.

9.    Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 № 31/9-434 “Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі”

10.    Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»

11.    Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 № 1/9-306 “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”

Читати далі »

postheadericon

Фізкультурно-оздоровча робота

1.    Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 903/8224

2.    Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах., затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 № 904/8225

3.    Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458

4.    Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

5.    Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу”

postheadericon

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

1.    Закон України “Про дитяче харчування”

2.    Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”

3.    Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329

4.    Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”

5.    Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 “Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

6.    Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227

7.    Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

8.    Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь”

postheadericon

Медичне обслуговування

1.    Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826

2.    Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

3.    Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

4.    Положення про ізолятор дошкільного навчального  закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

5.    Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

6.    Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

postheadericon Нормативно-правові акти щодо організації функціонування дошкільного навчального закладу

Загальні положення

1.    Конституція України

2.    Конвенція «Про права дитини», 1991

3.    Закон України «Про освіту», 1991

4.    Закон України «Про дошкільну освіту», 2001

5.    Національна доктрина розвитку освіти, 2002

6.    Закон України «Про охорону дитинства», 2001

 

Управління в галузі

1.    Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305

2.    Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777

3.    Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721 – р

4.    Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629.

5.    Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124

6.    Постанова КМУ від 27.08.2010 № 768 «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»

7.    Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398.

8.    Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»

Читати далі »

postheadericon Правила прийому дітей

Правила прийому дітей

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”

У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

v    заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

v    медичної картки про стан здоров”я дитини,

v    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

v    свідоцтва про народження

v    направлення    місцевого   органу  управління освітою.
Для   прийому   дітей   до     групи   компенсуючого   типу

додатково  подається висновок  психолого-медико-педагогічної  консультації,  територіального  лікувально-профілактичного    закладу

 

Довідка дільничного лікаря, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров”я України від 27.12.99 №302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у закладі, а також якщо їй проведено профілактичні шеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Згідно зі ст.12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність про стан здоров”я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12,15 Закону україни “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов”язані надавати об”єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.

Право на відмову від щеплень закріплене п 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2006р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених сторків у зв”язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільногог закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу МОЗ України №434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу.

 Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305:

  • П. 8.  Групи  у  дошкільному  навчальному  закладі  комплектуються  за  віковими  (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.  Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Читати далі »

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки