Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

Архіви рубрики ‘Дефектолог’

postheadericon Консультація для батьків учителя – дефектолога Степаненко С. В. Формування у дошкільників вміння здобувати знання

Відомо, що  фундамент особистісного розвитку, який

закладають роки дошкільного дитинства, має велике значення не лише для

успішного навчання у школі, а й для всього подальшого життя людини. Одне

з центральних місць в нашій роботі посідає проблема розумового розвитку

дітей. Унікальні неповторні можливості криються у дошкільному дитинстві.

І ми стараємось їх побачити, розкрити.

В центрі уваги – пізнавальна діяльність.

Ми цій проблемі приділяємо неабияку увагу, формуємо творче

активно-пізнавальне ставлення дитини до навколишнього світу.

Для нас важливо не дати дитині готові знання. а навчити здобувати їх.

Працюємо над формуванням в дошкільнят активно-пізнавального ставлення до

навколишньої дійсності, уміння орієнтуватися в усьому розмаїтті

предметів та явищ, здатністю довільно регулювати свою пізнавальну

діяльність.

Це забезпечує продуктивність розумової діяльності дітей, визначає

швидкість та легкість засвоєння ними нових знань і здатність їх

використовувати творчо в різноманітних життєвих ситуаціях.

Під час навчально-виховної роботи ми розвиваємо у кожної дитини такі

конкретні уміння:

-бачити проблеми;

-ставити запитання;

-формулювати гіпотези;

-давати визначення поняттям;

-класифікувати;

-спостерігати;

-проводити експерименти;

-роботи узагальнення та умовисновки;

-працювати з текстом художнього твору;

-доводити і захищати свої ідеї.

Запорука успіху – насамперед усвідомлення нами своїх завдань. На кожному

конкретному етапі роботи з групою ми ставимо конкретні завдання,

розвиваємо у дітей певні уміння і навички, які мають засвоїти діти.

 

Створюємо ситуації, які не мають моментального розв’язання, «тут і

зараз» і примушують зупинитись, обміркувати, знайти спосіб, а тоді вже

діяти. Сам процес розв’язання проблеми виглядає як ланцюжок – запитання

– відповідь – запитання – відповідь.

 

А сюрпризний момент відіграє роль джерела певного настрою на діяльність,

емоцію, здивування, захоплення. Такі емоції і створюють емоційне тло,

яке забезпечує спрямованість уваги дітей на проблему і спонукає до

пошуку способів її розв’язання. Це початковий етап і він дуже важливий.

 

Наша мета – це організація та відстежування самого процесу пошукових дій

кожної дитини, всіляка підтримка активності вихованців, без критики їх

невдалих спроб.

 

Вчимо дітей роботи кроки назустріч новому, цікавому, привабливому,

радіти власним успіхам не відступати перед невдачами.

 

Дивитись, вдивлятися, придивлятись, порівнювати, бачити – цьому ми вчимо

наших дошкільнят. Без таких умінь не можна організовувати і пошук шляхів

розв’язання тієї чи іншої проблеми. Мета полягає в тому, щоб

організувати процес самого пошуку ідей, у створенні емоційно привабливої ситуації для прояву індивідуальної активності кожного. самостійних спроб пошуку. Найважливіший для нас є процес пошуку. Вчимо дітей вголос розмірковувати, формувати запитання, чути самого себе, виявляти спроби самостійно шукати відповіді на свої запитання.

Наприклад: 1. Розглянь картинку. Як ти думаєш, що тут відбулось? А що могло бути перед цим? А тепер уяви, що буде далі. На кожне запитання вимагаємо від дітей багато варіантів відповіді. Час від часу влаштовуємо обмін думками з приводу прочитаного твору чи перегляду мультфільму. Ми даємо повну свободу для висловлення думок.  Щоб наша робота була ефективною ми стараємось почути кожну дитину, думаємо як їй допомогти. Важливо, щоб пізнавальна діяльність малюка була більш співзвучна пошуковій пізнавальній діяльності, коли дитина самостійно розв’язує доступні проблемні запитання. Важливою умовою є знання нами своїх вихованців, їхніх індивідуальних можливостей та особливостей поведінки, що дають змогу ефективно поєднати групові та індивідуальні форми роботи в кожному конкретному завданні. Ми побачили, що дошкільники досить пластичні, їхні індивідуальні особливості перебувають у динамічному процесі формування, а цілеспрямований добір учасників для колективної діяльності, правильний розподіл ролей підсилює мотивацію кожного. Діти переймають і беруть навласне озброєння спроби, прийоми і стратегії поведінки, які раніше небули їм властиві. Побудова освітнього процесу на основі використання методів самостійного дослідницького пошуку, реальний та ефективний шлях досягнення нашої мети. А мета в нас – виховати успішного першокласника, врахувавши індивідуальні особливості кожної дитини.

 

postheadericon Якщо ваша дитина лівша!

postheadericon Ліворукість – порушення чи норма?

postheadericon Тема: «Внутрішньосистемні вторинні відхилення у дітей з вадами зору»

Консультація для батьків. Підготувала учитель – дефектолог: Степаненко Світлана Володимирівна

Очі образно називають частиною мозку, винесеною на периферію. Зір є визначальним у формуванні уявлень про реально існуючі предмети і явища. І від того, як розвиваються очі і мозок, залежить гармонійне формування дитини, її здоров’я, психоемоційний стан і все наступне життя. Звичайно, що діти з різними порушеннями зору отримують менше інформації про предмети і явища довкілля, як у якісному так і у кількісному відношенні, ніж діти з нормальним зором.
Характерні особливості зорового сприйняття: миттєвість, дистантність, одночасність і цілісність образу у таких дітей недостатній.

На удосконалення процесу розвитку дітей з порушенням зору, навчання, виховання, подолання вторинних відхилень спрямована педагогічна корекція. Педагогічна корекція полягає у нормалізації (враховуючи порушення зору) ходу фізичного та психічного розвитку дошкільнят, створює умови для оволодіння дітьми знаннями на рівні програмових вимог для формування гармонійно розвиненої особистості.

З метою розвитку зорового сприймання використовуємо всі види дитячої діяльності: гру, працю, корекційно-розвивальні заняття, побутову діяльність, режимні моменти.

У дітей в яких виявлено вади зору спостерігаються внутрішньо системні вторинні відхилення та міжсистемні, які тісно пов’язані з зором. Сьогодні ми зупинимося на внутрішньо системних вторинних відхиленнях :

-порушення периферічного зору;

-порушення бінокулярного зору;

-порушення окарухаючої функції

-порушення фіксації погляду;

-порушення функцій розрізнення кольорів;

-порушення окоміру;

-порушення здатності встановлювати просторові зв’язки;

-порушення прослідковуючої функції;

– порушення цілісності сприйняття;

-порушення мікро та макро орієнтування в просторі.

Формування реальних уявлень про предмети та явища оточуючого світу у дітей з порушенням зору у дошкільному віці є одним із найважливіших засобів подолання зорової недостатності.

Як відомо, малювання предметних зображень сприяє уточненню, конкретизації зорових образів предметів, їх форми, величини, кольору, а обведення готового контуру предмета до того ж, при зорової патології, стає корекційним засобом розвитку образу предмета. Так, наприклад, малювання, обведення по трафаретами різних ліній: прямих, ламаних, переривчастих, хвилястих – збагачує уявлення дітей про те, як утворюються ці лінії і як їх слід малювати. Тут, як і у всіх інших вправах, де використовуються трафарети, йде активна підготовка руки дитини до навчання письма в школі. Вправа на розфарбовування, штрихування по трафарету при низькій гостроті зору дають можливість дітям відчувати себе більш впевнено, тому що розфарбовування, штрихи будуть чіткими і в межах контуру.

Для подолання цих відхилень раджу проводити з дітьми ігри: « Піймай рибку», «Різні малюнки», « Настільний футбол», « Мозайка», «Калейдоскоп», « Пазли», «Лото», « Вишивання», « Сортувальник предметів», «Намисто», «Обведи по контуру», «Шнурівка», Виклади візерунок», « Спостерігай за іграшкою, яка рухається», «Метання в ціль», «Малювання по крапках», «Трафарети».

Для розуміння просторових відносин і ознак треба вправлятися в розміщенні різних предметів і об’єктів на мікро – і макроплоскості. Такі завдання можуть носити характер зорових і усних диктантів, коли діти за зразком або словесному вказівці педагога розміщують, малюють, розташовують об’єкти.

Ось назви ігор, які допоможуть дитині орієнтуватися в макро-  та мікро площині: «Що ближче, що далі», «Знайди скарб», « Графічний диктант», « Проклади доріжку», « Скажи, де знаходиться», « Що зліва, що справа?», слуховий диктант « В квадраті розмісти фігури», « Знайди де знаходиться», «Лабіринт». Часто діти не можуть розрізняти кольори та форми. Для цього ми використовуємо такі ігри: « Склади ціле з частин», «Кольорові замки», «Дофарбуй райдугу», «Виклади за зразком», « Продовж зразок», «Підбери колір», « Погрупуй за формою чи кольором», «Виклади ланцюжок з фігур», « Чого не стало», «Накриємо ляльці стіл з кольорового посуду», « Розклади смужки», «Геометричні фігури», «Впізнай за описом», « Сортувальник»,

Крім різних видів ігр  ефективними і обов’язковими є вправи на виділення просторових відношень між предметами. Розвиток дрібної моторики пальців рук, співдружності у роботі рук і очей – невід’ємний аспект у розвитку і корекції зорового сприймання.

postheadericon Сенсорне виховання дітей з вадами зору засобами природи

Вчитель-дефектолог Заставнюк Н.В.

Особлива роль у сенсорному вихованні дітей належить при­роді. Пізнання природного оточення спочатку здійснюється почуттєвим шляхом: за допомогою слуху, зору, дотику, нюху.

У будь-яку пору року діти відчувають радість від безлічі відчуттів, які дає природа. Як важливо надати їм можливість повніше відчути всі ці приємні, радісні моменти! Зануритися в атмосферу природи можна тільки на якусь мить, але ця мить для сенсорного розвитку дітей є дуже важливою. Так, у лісі, парку малята вчаться розрізняти листя дерев: їх форму, колір, забарвлення.Картина весняного лісу, парку сприймається яскравіше, якщо запропонувати дітям послухати голоси птахів, шум вітру, учити визначати різноманітні запахи. Більшість дітей реагують на нові, гострі відчуття бурхливи­ми рухами: бігають, стрибають, валяються на траві, кричать, верещать, сміються. Така реакція є природною, і треба дати їй виявитися. Діти затівають різноманітні ігри — бігають нав­коло дерев, ховаються за ними, обіймають руками стовбури, збігають із пагорка. Особливо приваблює дітей вода: вони опус­кають у струмок руки, кидають гілки й стежать, як вони спли­вають за течією. Із трав, плодів, коренів, піску, води готують «страви».

Легко й охоче малята засвоюють назви квітів, трав, каменів. Таке безпосереднє спілкування з природою допомагає дітям знаходити їх, орієнтуючись за формою, будовою, запахом; во­логістю, гладкістю, пухнастістю.

Чим більше органів почуттів «задіяно» в пізнанні, тим біль­ше ознак і властивостей виділяє дитина в досліджуваному об’єкті, явищі, а отже, тим багатшими стають її уявлення. На основі таких уявлень виникають розумові процеси, уява, фор­муються естетичні почуття.

 

 

postheadericon Розвиток дрібної моторики пальців рук дітей з вадами зору. Ігри та вправи

    Вчитель-дефектолог Заставнюк Н.В.

Розвиток дотику і дрібної моторики дітей із зоровими порушеннями необхідно здійснювати як на спеціальних корекційних заняттях в дитсадку, так і в повсякденному житті під керівництвом батьків.

Пропонуємо батькам для розвитку дотику і дрібної моторики включати дітей у різні види діяльності:

 • застібання і розстібання гудзиків, кнопок, замочків різної форми, величини, кольору;
 • намотування  ниток на клубочок;
 • шнурування черевиків;
 • нанизування кілець;
 • викладання візерунків з паличок – спочатку за зразком, потім самостійно (“Хто цікавіше – ти чи я?”);
 • збирання розсипаних на столі лічильних паличок, гороху, квасолі тощо; розкладання їх у корбочки (збирають один вид предметів) (“Хто швидше збере”);
 • розкладання і складання розбірних іграшок (мотрійок, пірамідок різної величини, форми);
 • конструювання з кубиків будиночків за зразком, по пам¢яті, за власним задумом;
 • робота з мозаїкою, пластиліном;
 • взимку – працювати зі снігом: ліпити сніжки, снігову бабу, розгрібати лопатками, малювати паличами на снігу;
 • влітку – ліпити, будувати з піску, малювати по мокрому піску.

Спеціальну увагу необхідно приділяти знайомству і розпізнаванню поверхонь різної фактури: гладенької, шершавої, холодної, теплої тощо. Для цього доцільно використовувати набори тканин, видів паперу, набори, які включають предмети із дерева, металу, скла, пластмаси, глини тощо.  При ознайомленні дітей з фактурою предметів їх увага фіксується на температурних відчуттях, які отримують діти при сприйманні різних матеріалів. Матеріали, які обстежують діти, необхідно поєднувати з їх конкретними назвами і характеристикою фактур. Наприклад, метал – гладенький і холодний, хутро- м’яке і ворсисте тощо.

Під час включення дитини в предметно-практичну діяльність активізуються резервні можливості її тактильного аналізатора, внаслідок чого підвищується рівень всіх видів дотикової чутливості.

Тому з метою розвитку дотикового сприймання ваших дітей  займайтеся з ними  малюванням, ліпленням, аплікуйте, конструюйте, будуйте!

 

postheadericon Консультація учителя – дефектолога Тема: «Розвиток індивідуальності дитини»

Поняття індивідуальності рівнозначно за значенням поняттям неповторності, несхожості однієї людини на іншу. Індивідуальність – це можливість діяти за власною програмою, приймати власні рішення. У цьому сенсі індивідуальність проявляється дуже рано – вже в перший місяць життя. Дитина сама простягнув руки до матері, сам вийняв соску з рота … Але, як відомо, людина в багатьох ситуаціях повинен дотримуватися суспільних  вимоги або діяти з примусу іншої людини. Опір такому примусу – це і є прояв індивідуальності!

Спочатку індивідуальність виражається в дії, в першому непослуху, першій впертості, а потім і в словах «Я сам». І проявляється вона тим яскравіше, чим більше у людини розвинена здатність взаємодіяти з іншими, розуміти неоднозначність дії, протистояти шаблонам, стереотипу поведінки. Це всім відоме «Я сам!” – Ні що інше, як вияв ставлення дитини до людей, до світу, до можливості взаємодіяти з ними. Воно полягає в умінні оцінювати свої можливості, аналізувати конкретну ситуацію з урахуванням своїх можливостей, в умінні ставити мету і досягати її.

Читати далі »

postheadericon Консультація для батьків учителя -дефектолога Степаненко С. В.

БЕРЕЖІТЬ ЗІР ВАШИХ ДІТЕЙ!
Щоб захистити дитину від проблем із зором, починати потрібно із самого дитинства. Дуже багато залежить від батьків. Є таке поняття, як гігієна зору: як потрібно дивитись телевізор, як правильно читати й виконувати домашнє завдання.

Найчастіше причиною порушення зору є спадковість, на другому місці – перенавантаження. Негативний вплив на зір мають ігри на комп’ютері та мобільному телефоні. У мобілки дуже маленький екран, тому зосередженість на ньому протягом тривалого часу може провокувати розвиток короткозорості.
Неправильна постава або сколіоз, коли діти неправильно сидять, нахиляються до столу, теж може псувати зір.
При тривалому читанні на близькій відстані розвивається так званий спазм акомодації, тобто напруження очних м’язів. Рекомендуються фізкультхвилинки, під час яких потрібно подивитися вдаль, вгору-вниз, вправо-вліво.
Дивитись телевізор та гратися чи працювати за комп’ютером потрібно обмежений час. За день – не більше ніж годину. Також необхідно робити перерви, щоб зробити гімнастику для очей. Дошкільнятам можна дивитися телевізор 15-20 хвилин, молодшим школярам – 30 хвилин, старшим школярам – одну годину.
Здоровим дітям-шестирічкам сидіти за комп’ютером можна 15 хвилин, дітям із семи до дев’яти років – не більше ніж 20 хвилин упродовж дня. У дітей, які мають вади зору, цей час скорочується: для дітей шести-семи років – десять хвилин, семирічкам – 10-12 хвилин, із восьми до дев’яти років – 15 хвилин на день. Старшим дітям – 30 хвилин. Кожні десять хвилин роботи за комп’ютером потрібно обов’язково чергувати з перервою.
При виконанні уроків робоче місце повинно бути достатнє освітленим. Увечері має бути включене верхнє світло й настільна лампа, яка має розташовуватися з правого боку. Бажано, щоб книжка стояла на підставці. Штори повинні бути закритими, щоб світло не розсіювалось і не було різкого переходу від одного освітлення до іншого. Батьки мають стежити за тим, щоб діти сиділи рівно та не нахилялися.
Під час обстеження в окуліста перевіряється гострота зору, в разі необхідності призначається лікування, виписуються окуляри чи контактні лінзи. Дітям контактні лінзи можна носити із самого народження. Для дітей бажано використовувати полімерні лінзи, вони є полегшеними, пропускають багато світла на сітківку. Ці лінзи можуть бути з покриттям, яке захищає від ультрафіолету, електромагнітного випромінювання комп’ютера та має антиблікове покриття.
Сонцезахисні окуляри дітям небажано купувати на базарах, лише в оптиках, щоб там були достовірні дані про захист від ультрафіолету. Забарвлена лінза в сонцезахисних окулярах пропускає набагато більше ультрафіолету, який падає на сітківку ока, це може призвести до серйозних проблем із зором.

postheadericon Як телевізор впливає на дитячий зір?

Як телевізор впливає на дитячий зір?

     Інтерес дитини до телевізора зростає з кожним прожитим днем. Малюка приваблюють яскраві мультфільми, веселі сюжети дитячих передач – загалом, від телевізора дитини стає не відірвати. Проте, багато батьків знають, як негативно може позначитися такий інтерес до телевізора на дитячому зорі. Отже, як же телевізор впливає на дитячий зір? У перший рік життя очей дитини активно розвивається, на цьому етапі зорова система є особливо вразливою. Особливе місце в ряді негативних факторів, що впливають на зір, займають зорові навантаження – і це не тільки читання чи малювання (навантаження на близькій відстані від очей відстані), зокрема, це і перегляд телевізійних передач. Під час перегляду телепередач очей дитини, незалежно від її свідомості, знаходиться в постійному напруженні. Якщо таке навантаження стає тривалою і надмірної, то через деякий час все може закінчитися розвитком короткозорості.

Крім цього, багато дітей люблять дивитися телевізор у темряві, чим заподіюють своєму зору ще більшої шкоди: яскрава підсвітка екрану телевізора швидко викликає стомлення очей, що, у свою чергу, проявляється виникненням головного болю, болем і печінням в очах, їх почервонінням та ін. Слід враховувати, що тип телевізора (РК-телевізор, плазмова панель і т.д.) абсолютно не знижує (або, навпаки, підвищує) стомлюваність очей. Основний шкідливий чинник – довга і надмірна зорове навантаження. Запобігти виникненню проблем із зором допоможуть профілактичні заходи та постійний контроль за дитиною. Дітям молодше 2-х років лікарі взагалі не рекомендують дивитися телевізор, і ця заборона пояснюється не тільки навантаженнями на зір: відмічено, що яскраві рекламні ролики негативним чином позначаються на нервовій системі дитини, ведуть до його перезбудження. Для дітей старше двох років загальний час, відведений на перегляд телевізора, не повинно перевищувати 30 хвилин на день.

postheadericon Консультація учителя – дефектолога Степаненко С. В.

Корекція зорового  сприймання у дошкільнят із вадами зору

Очі образно називають частиною мозку, винесеного на периферію. Зір є визначальним у формуванні уявлень про предмети та явища. Від того, як розвиваються очі та мозок, залежить гармонійне формування дитини, її здоров’я, психічний стан і все подальше життя.

Для розвитку зорового сприймання використовують всі види дитячої діяльності: гру, працю, корекційно – розвивальні заняття, побутову діяльність, режимні моменти.

Формування реальних уявлень про предмети та явища навколишнього світу в дошкільному віці є одним із найважливіших засобів подолання зорової недостатності. А це можливо у разі засвоєння сенсорних еталонів особливо під час корекційно – розвивальних занять із математики, ознайомлення з навколишнім світом, природою. При сприйманні сенсорних ознак задіють дотикові, слухові відчуття.

Гарним засобом здійснення зорової корекції є дидактична гра. Мета ігор різноманітна: Розвиток предметних уявлень, мовлення, сенсорних функцій, аналізуючого спостереження, ознайомлення з навколишнім світом, орієнтування у просторі, формування елементарних математичних уявлень.

Читати далі »

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки