Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

postheadericon Правила прийому дітей

Правила прийому дітей

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”

У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

v    заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

v    медичної картки про стан здоров”я дитини,

v    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

v    свідоцтва про народження

v    направлення    місцевого   органу  управління освітою.
Для   прийому   дітей   до     групи   компенсуючого   типу

додатково  подається висновок  психолого-медико-педагогічної  консультації,  територіального  лікувально-профілактичного    закладу

 

Довідка дільничного лікаря, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров”я України від 27.12.99 №302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у закладі, а також якщо їй проведено профілактичні шеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Згідно зі ст.12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність про стан здоров”я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12,15 Закону україни “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов”язані надавати об”єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.

Право на відмову від щеплень закріплене п 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2006р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених сторків у зв”язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільногог закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу МОЗ України №434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу.

 Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305:

  • П. 8.  Групи  у  дошкільному  навчальному  закладі  комплектуються  за  віковими  (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.  Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів

наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

  • П. 11.   За   дитиною   зберігається   місце   в   дошкільному   навчальному   закладі   державної   та комунальної  форм  власності  у  разі  її  хвороби,  карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  •   П. 12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

à        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

à         на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я  дитини,  що  виключає  можливість  її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

à        у  разі  несплати  без  поважних  причин  батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,  плати  за харчування дитини протягом двох місяців. 

Адміністрація  дошкільного  навчального  закладу    письмово  повідомляє  батьків  або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

  • П. 15.  Режим  роботи  дошкільного  навчального  закладу  компенсуючого  типу  встановлюється  з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.
  • П. 18.  Дошкільний  навчальний  заклад  здійснює  соціально-педагогічний  патронат  сім’ї  з  метою забезпечення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які  потребують корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку,  але  не  відвідують  дошкільних  закладів,  та надання консультаційної допомоги сім’ї.
  • П. 19. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало чи під соціально-

педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

1 комментарий к записи “Правила прийому дітей”

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки