Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

postheadericon Про наш садочок

 Управління освіти

Первомайської міської ради

Миколаївської області

                          Яким  світ буде завтра,

вирішує те,

що ми робимо сьгодні

 

 

 

 


Директор ЗДО    Маслова Людмила Іванівна

 

 Адреса     Миколаївська область,   м.Первомайськ,

вул. Корабельна, 21 а, тел. (05161) 3-21-38

 

Електронна адреса         k.crf1006@mail.ru

zolotaja.ribka72@ukr.net

 Структура ЗДО

5 груп комбінованого типу для дітей з вадами зору;

4 групи загального типу;

Методична служба;

Відділення корекційної педагогіки;

Психологічна служба;

Медична служба.

Мета діяльності закладу  виховання, лікування, відновлення і розвиток порушених  функцій зору у дітей.

Пріоритетні напрямки діяльності ЗДО

Створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;

Забезпечення умов для отримання вихованцями якісної дошкільної освіти;

Забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей;

Всебічна підготовка дитини з зоровою патологією до інтеграції в суспільстві;

Розвиток здібностей, природних нахилів дітей;

Особистісно-орієнтований підхід у вихованні та навчанні дошкільників.

Заповіді ЗДО

«Золота рибка» – це наша друга домівка. Як і родина, вона тримається на п’яти міцних стовпах: любові, довірі, взаєморозумінні, небайдужості й повазі.

Нехай у нашому будинку – дитячому садку – живе радість.

Пам’ятайте, адміністрація – помічник і порадник. Батьки – однодумці. Не засмічуйте це живлюще джерело.

У пів плеча робота важка. Підставляй два – легше впораєшся.

Пам’ятайте,  не має межі досконалості.

У закладі функціонують гуртки

Секція баскетболу;

«Логіка світу» –  з використанням методики Логічні блоки З.Дьєнеша

«Дивограй”  театралізована діяльність;

«Кольорові долоньки»  декоративно – прикладне мистецтво;

Екологічний;

«Веселі нотки» з використанням музикотерапії.

Платні освітні послуги

з вивчення англійської мови,

хореографії,

навчання читанню.

 

Творчі групи

«Чиста криниця» за спадщиною В.Сухомлинського,

      вихователь Аксьонова Л.М.,

Екологічного виховання, вихователь Будурова І.Д.,

«Джерельце творчості», вихователь Шматкова Н.А.,

Клуб удосконалення мовленнєвої культури вихователів, вчитель – логопед Тараненко В.М.,

Клубу молодого вихователя «Паросток», вихователь- методист Козак С.І.;

Клуби творчих зустрічей для педагогів

  • «Перлина” , вчитель-дефектолог Трещун Н.Т.,
  • «Шлях до себе», практичний психологБогульська І.М.;

 

Впровадження елементів інноваційних технологій педагогами ЗДО

Назва педагогічної технології

Мета

Технологія гуманістичного виховання В.Сухомлинського - виховання морально-етичних почуттів, основ громадянської освіти через систему занять та спілкування з родиною
Т.Борщагівська «Театралізовані ігри, як засіб розвитку творчих здібностей дошкільнят» - розвиток акторських здібностей дітей;- формування бажання до самовираження, пізнання себе як творчої особистості;- усвідомлення мовленнєвих виконавчих дій.
Навчання читанню дітей за методикою М.О.Зайцева - оптимізація процесу навчання грамоти дітей;- розширення інтелектуальних можливостей дитини, її пізнавального рівня через навчання читання з раннього віку.
Розвиток логічних умінь дитини Н.Баглаєва - формування у дітей уміння оперувати прийомами класифікації, серіації, обчислення;- активізація процесу мислення дитини.
Програма «Будьте здорові, діти» Н.Денисенко, Л.Мельник - формування елементарних знань про складові здоров’я, навичок здорового способу життя
Технологія ТРВЗ - розвиток творчої уяви і мислення дітей
Програма Л.Лупійко «Екологічна скринька» - формування у дітей елементів екологічної культури
Авторський досвід «Формування невербальних засобів спілкування у дітей з особливими потребами» - оволодіння мовою жестів і рухів з метою активізації комунікативної компетентності дітей з зоровою паталогією
Авторський досвід «Громадянське виховання дошкільників засобами краєзнавчої роботи» - формування національної свідомості дошкільників- усвідомлення власного «Я у Світі»
Інтерактивні методи спілкування з батьками - оптимізація батьківсько – дитячих взаємин;- активізація бажання батьків взаємодіяти
Логічні блоки З.Дьєнеша - розвиток логічного мислення діей
«Розвиток творчих здібностей дітей» О.Клугман - розвиток творчого мислення, уяви, фантазії
Розвиток артикуляційного апарату у дітей із загальним недорозвитком мовлення - розвиток слухо-мовленнєвої пам’яті, зорової уваги, сили й висоти голосу.

 

Впровадження здоровязберігаючих технологій

- Масаж пальців рук “ Цілющі мудри”
- Пальчикові вправи за методикою К.Уманської
- Дихальна гімнастика за методикою Ю.Рібцуна
- Пляшковий масаж
-         Масаж біологічно активних точок долонь(горіховийабо каштановий)
- Точковий масаж
-          Ароматерапія
- Пісочна терапія
- Звукова гімнастика ( активізація метаболічних процесів на клітинному рівні за рахунок звукової вібрації)
- Лікувальна гімнастика для очей за методикою М.Афетисова
- Музикотерапія

Правила прийому дітей

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”

У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

v    заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

v    медичної картки про стан здоров”я дитини,

v    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

v    свідоцтва про народження

v    направлення    місцевого   органу  управління освітою.
Для   прийому   дітей   до     групи   компенсуючого   типу

додатково  подається висновок  психолого-медико-педагогічної  консультації,  територіального  лікувально-профілактичного    закладу

 

Довідка дільничного лікаря, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров”я України від 27.12.99 №302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у закладі, а також якщо їй проведено профілактичні шеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Згідно зі ст.12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність про стан здоров”я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12,15 Закону україни “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов”язані надавати об”єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.

Право на відмову від щеплень закріплене п 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2006р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених сторків у зв”язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільногог закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу МОЗ України №434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу.

 Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305:

  • П. 8.  Групи  у  дошкільному  навчальному  закладі  комплектуються  за  віковими  (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.  Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів

наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

  • П. 11.   За   дитиною   зберігається   місце   в   дошкільному   навчальному   закладі   державної   та комунальної  форм  власності  у  разі  її  хвороби,  карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  •   П. 12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

à        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

à         на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я  дитини,  що  виключає  можливість  її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

à        у  разі  несплати  без  поважних  причин  батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,  плати  за харчування дитини протягом двох місяців. 

Адміністрація  дошкільного  навчального  закладу    письмово  повідомляє  батьків  або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

  • П. 15.  Режим  роботи  дошкільного  навчального  закладу  компенсуючого  типу  встановлюється  з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.
  • П. 18.  Дошкільний  навчальний  заклад  здійснює  соціально-педагогічний  патронат  сім’ї  з  метою забезпечення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які  потребують корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку,  але  не  відвідують  дошкільних  закладів,  та надання консультаційної допомоги сім’ї.
  • П. 19. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало чи під соціально-

педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

20 комментариев к записи “Про наш садочок”

Оставить комментарий

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки