Новинки в освіті

Page1
logo-9-03-185
uoin
moippo

Календар
Архіви

postheadericon Правознайко

statut1-298x300-298x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімейний кодекс України

(вступив у силу з 01 січня 2004 року)

Стаття 141.
Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини
Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.
Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.

Стаття 152.
Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання
Право дитини на належне батьківське виховання забепечується системою державного контролю, що встановлена законом.
Дитина має право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов’язків щодо неї.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
Дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, якщо вона досягла чотирнадцяти років.

Стаття 155.
Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов’язків
Здійснення батьками своїх прав та виконання обов’язків може ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.
Відмова батьків від дитини є неправозгідною, суперечить моральним засадам суспільства.
Ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

 

 

Методичне забезпечення дошкільної освіти

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні”, 1999
 2. “Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні”, 2003
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 94 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
 4. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», 2008
 5. «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1111.
 6. «Дитина в дошкільні роки», програма розвитку дітей, рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу 08.12.2010 №1/11-11178)
 7. «Дитина», програма розвитку дітей, рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України про надання грифу 08.12.2010 №1/11-11177)
 8. Перелік навчальної літератури, рекомендованої до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 н.р.
 9. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 № 31/9-434 “Про планування освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі”
 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»
 11. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 № 1/9-306 “Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах”
 12. Інструктивно-методичний лист  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від   20.06.11 № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»
 13. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2000 № 1/9/510 “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”
 14. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”
 15. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»
 16. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.08.2010 №1/9-570 «Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010-2011 навчальному році»
 17. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
 18. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку»

 

Фізкультурно-оздоровча робота

 1. Система організації фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 903/8224
 2. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах., затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 №486, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.10.2003 № 904/8225
 3. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України, затверджене наказом МОН України 02.08.2005 № 458
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438 “Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі”

5.    Лист Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010 № 1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу

 

Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

 1. Закон України “Про дитяче харчування”
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”
 3. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерством освіти і науки України, Міністерством охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах”
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.1992 № 258 “Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 6. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227
 7. Лист Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”

8.    Лист Міністерства освіти і науки України від 18.12.2008 № 1/9-795 “Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь

 

 

Медичне обслуговування

 1. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826
 2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”
 3. Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”
 4. Положення про ізолятор дошкільного навчального  закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”
 5. Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”
 6. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги, затверджений Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 “Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі”

 

 

Загальні положення

 1. Конституція України
 2. Конвенція «Про права дитини», 1991
 3. Закон України «Про освіту», 1991
 4. Закон України «Про дошкільну освіту», 2001
 5. Національна доктрина розвитку освіти, 2002
 6. Закон України «Про охорону дитинства», 2001

 

Управління в галузі

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305
 2. Положення про освітній округ, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777
 3. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1721 – р
 4. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629.
 5. Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124
 6. Постанова КМУ від 27.08.2010 № 768 «Про внесення зміни до пункту 6 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
 7. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.04.2011 № 398.
 8. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-812 «Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей»
 9. Примірний статут дошкільного навчального закладу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 за № 257
 10. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455
 11. Примірне положення “Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю”, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178
 12. Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553
 13. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1\9-711″Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів”
 14. Указ Президента України від 20.03.2008 № 244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”
 15. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055
 16. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2009 № 1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»
 17. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930
 18. Лист Міністерства освіти і науки України від 16.03.2009 № 1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів»
 19. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»
 20. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу».
 21. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165
 22. Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128
 23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.11.2007 № 1041 “Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей. які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”
 24. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № 1/9-552 «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах»
 25. Перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796
 26.    Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522
 27. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 за № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах”
 28. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”
 29. Санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.1985 № 3231/85
 30. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу (друге видання, доповнене), затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509
 31. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 № 1/9/153 “Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах”
 32. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 № 32
 33. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти України від 23.06.2000 № 240
 34. Постанова кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ від 04.06.2003 № 851, від 22.06.2005 № 507)
 35. Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667
 36. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2005 № 431 «Про внесення змін до порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»
 37. Положення про центр розвитку дитини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1124
 38. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011р. № 714
 39. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011 № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Правила прийому дітей

Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється відповідно листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2011 №1/9-389 “Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу”

У відповідності п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

v    заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

v    медичної картки про стан здоров”я дитини,

v    довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

v    свідоцтва про народження

v    направлення    місцевого   органу  управління освітою.
Для   прийому   дітей   до     групи   компенсуючого   типу

додатково  подається висновок  психолого-медико-педагогічної  консультації,  територіального  лікувально-профілактичного    закладу

 

Довідка дільничного лікаря, форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров”я України від 27.12.99 №302 “Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)”, видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у закладі, а також якщо їй проведено профілактичні шеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

 

Згідно зі ст.12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність про стан здоров”я дитини, його фізичний розвиток.

Відповідно до ст. 12,15 Закону україни “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов”язані надавати об”єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.

Право на відмову від щеплень закріплене п 18 Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ України від 03.02.2006р. №48. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених сторків у зв”язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до дитячого закладу та відвідувати його.

Питання про відвідування дошкільногог закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією, згідно наказу МОЗ України №434 29.11.2002 та затвердженого цим наказом Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного закладу.

 Відповідно до п.6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305:

 • П. 8.  Групи  у  дошкільному  навчальному  закладі  комплектуються  за  віковими  (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.  Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів

наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

 • П. 11.   За   дитиною   зберігається   місце   в   дошкільному   навчальному   закладі   державної   та комунальної  форм  власності  у  разі  її  хвороби,  карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
 •   П. 12. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу державної та комунальної форми власності може здійснюватись:

à        за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

à         на  підставі  медичного  висновку  про  стан  здоров’я  дитини,  що  виключає  можливість  її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

à        у  разі  несплати  без  поважних  причин  батьками  або  особами,  які  їх  замінюють,  плати  за харчування дитини протягом двох місяців. 

Адміністрація  дошкільного  навчального  закладу    письмово  повідомляє  батьків  або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 

 • П. 15.  Режим  роботи  дошкільного  навчального  закладу  компенсуючого  типу  встановлюється  з урахуванням проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи.
 • П. 18.  Дошкільний  навчальний  заклад  здійснює  соціально-педагогічний  патронат  сім’ї  з  метою забезпечення  умов  для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку,  які  потребують корекції  фізичного  та  (або)  розумового  розвитку,  але  не  відвідують  дошкільних  закладів,  та надання консультаційної допомоги сім’ї.
 • П. 19. Діти, які перебувають у дошкільному навчальному закладі короткотривало чи під соціально-

педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі.

 

Оставить комментарий

Підпишись на оновлення сайта. Отримуй нові статті на пошту:

Календар свят та подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Секс шоп Купить мед. справки